на головну

центральна районна бібліотека

 • Нові надходження
 • Віртуальні виставки
 • Бібліотекарю
 • Акція "Книга - в подарунок бібліотеці"
 • Видатні постаті Сокальщини
 • Василь Бобинський

  бібліотека для дітей

  інтернет центр

  Пункт доступу громадян до інформації;

  творчість наших читачів

  корисні лінки

  наш край

  контакти

  архіви

  книга гостей


  багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку

  www.sokal.lviv.ua Сокаль і Сокальщина

   

   

  Google

   

  RAM counter  Василь Бобинський

  Василь Бобинський

 • Біографія
 • Вірші
 • С. Руданський "Про поезію" Дисципліна
 • Г. Костюк " Василь Бобинський"
 • Я. Славутич "Василь Бобинський"
 • До 100 - ліття від народження В. Бобинського
 • Рекомендаційна література про В. Бобинського
 • Славутич Я. Василь Бобинський

  Рання творчiсть поета позначена двома впливами: з одного боку — сiдхньоукраїнськi символiсти, а з другого — французькi модернiсти, якими дуже зачитувався (французькою мовою володiв добре). На Бобинського впливали i Загул, i Тичина. Останнього можна впiзнати хоч би з цiєї строфи поета:

  "Не барися.., — блакитно барвiнок, —
  Не барися, хутко"
  Затулився сльозою дзвоник,
  Перлою смутку.

  Та це були творчi впливи. Надiлений непересiчним хистом, передумовою для кожного митця, галицький символiст уже в перших поезiях, попри частi нелiтературнi наголоси й деякi сумнiвнi метафори, навмисне ускладненi, заговорив своїм власним голосом:

  На весноярi радiснi спiви,
  Радiснi спiви на весноярi.
  Жертви складають невиннi дiви
  На мармуровi бiлi вiвтарi.

  Або ось iнший уривок iз пристрасної, майже експресiонiстичної поезiї з суспiльними мотивами:

  Я на вас, я на ваших очей слiпоту
  Розпалю стосоттисячнi блиски.
  Я з погорди болючих бичiв наплету
  На гелотiв рабiв вiд колиски.

  Цей власний голос, дарма що з непроясненим змiстом в останньому рядку, ще бiльше ставав артистичним, коли Бобинський творчо перетоплював у горнилi свого мистецтва французьких модернiстiв:

  Мов ластiвки гнiздо, ваш будуар,
  доступний тiльки для iнтимних друзiв.
  Тут ви поставили тривкий вiвтар
  вечiрнiм мрiям i свiтаннiй тузi,
  зачаєнiй у складинах котар.

  Бобинський заповiдався на першорядного поета. Бувало, що "пролетарське" трактування суспiльних мотивiв знижувало мистецький рiвень цього дуже цiкавого автора. Однак i тут рятував його непересiчний талант, напр. у зовсiм непоганому вiршi "За вiтринами сонце в скалки покололось", де рельєфно зображено, як "гнуться талiї дам", "в'ються в'юнко тази", а "з руху нiг — спiв жаги".

  I нараз у цей блиск, у цей чад, у цей гамiр,
  помiж шовки i золото й похотi крик,
  врiс, як докiр нiмий, як на совiстi пляма,
  ввесь в мазутi, брудний i блiдний робiтник.
  Йшов спроквола, круг його тихшав, танув галас,
  йшов, у глиб кишенiв устромив п'ястуки.
  I блискуча струя перед ним розступилась,
  якби велетень-смерч ображив дно рiки.

  Пробачивши росiянiзми (похоть, обнажити, струя) та неправильний граматичний рiд слова "кишеня" (лексичнi помилки трапляються в нього часто), треба пiдкреслити пластичний опис. Мабуть на основi таких уривкiв говорили про Бобинського як про найбiльш талановитого поета в Галичинi пiсля I.Франка. Очевидно, це було ще до появи Б.-I. Антонича й С.Гординського. Визначнi письменники беруться й за визначнi теми. "Смерть Франка" — один iз найсильнiших творiв Бобинського (до речi, написаний у тюрмi, де колись був ув'язнений Великий Каменяр). Франко постає тут як "гострий меч подвижницького слова", "титанiчний молот дивних дiл", пророк-бунтар, який усвiдомлює, що "правди мудрих книг — якiсь недоговоренi, неповнi", бо:

  хоч книги — глибина,
  та бiльший глиб — життя живе й звичайне.
  I хто в його безоднi порина,
  вiдкриє в них найкоштовнiшi тайни.

  Має поет i вiнок сонетiв "Нiч кохання", густо насичений еротикою, до якої взагалi вiн був небайдужий. Написано його ще у Львовi, де хтивнiсть була в бiльшiй пошанi, анiж у Києвi чи Харковi. Трагiчний кiнець Бобинського яскраво свiдчить, що комунiзм московського типу та Україна — явища несполучнi. Бiльшовики ладнi були кожного українця спершу приголубити, максимально використати його для себе, але насамкiнець обов'язково знищити. Так було з Бобинським i багатьма iншими. Подiбна доля чекає сучасних вислужникiв у червонiй iмперiї, що тепер перетворюється на зразок царської. Поетичнi збiрки Бобинського: "В притворi храму" (1919), "Нiч кохання" (1923), "Тайна танцю" (1924), вибранi "Поезiї" (1930) та iн. Пiдсумкове видання вийшло у свiт 1990 р. в Києвi пiд назвою "Гiсть iз ночi".

  Сокальська центральна районна бібліотека ім. В.Бобинського