на головну

центральна районна бібліотека

 • Нові надходження
 • Віртуальні виставки
 • Бібліотекарю
 • Акція "Книга - в подарунок бібліотеці"
 • Видатні постаті Сокальщини
 • Василь Бобинський

  бібліотека для дітей

  інтернет центр

  Пункт доступу громадян до інформації;

  творчість наших читачів

  корисні лінки

  наш край

  контакти

  архіви

  книга гостей


  багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку

  www.sokal.lviv.ua Сокаль і Сокальщина

   

   

  Google

   

  RAM counter  Василь Бобинський

  Василь Бобинський

 • Біографія
 • Вірші
 • С. Руданський "Про поезію" Дисципліна
 • Г. Костюк " Василь Бобинський"
 • Я. Славутич "Василь Бобинський"
 • До 100 - ліття від народження В. Бобинського
 • Рекомендаційна література про В. Бобинського
 • Рекомендаційна література про В. Бобинського

  ОСНОВНІ ВИДАННЯ ТВОРІВ В.П.БОБИНСЬКОГО У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ.

  • Вибране / Упоряд., вступ. ст. та приміт. С.М.Трофимчука. - К.: Держлітвидав УРСР, 1960. - 227 с., 1 арк.портр.
  • Поезії / Упоряд., вступ. ст. М.І.Дубини. - К.: Рад. письменник, 1967. - 175 с., 1 арк.портр.
  • Поезії / Упоряд., вступ. ст. та приміт М.І.Дубини. - К.: Рад. письменник, 1986. - 318 с.: портр. -(Б-ка поета).
  • Братам; До Червоних стрільців; Кайданницький аркан: [Вірші] / З передм. Б.Деркача //Україна. - 1967. - № 40. - С. 3.
  • Гість із ночі: Поезія. Проза. Публіцистика. Літ. критика. Пер. / Упоряд., підгот. текстів, передм. та приміт М.І.Дубини. - К.: Дніпро, 1990. - 623 с.: 8 арк. іл., портр.
  • Избранное: Стихи: Пер. с укр. / Сост., вступ. ст. Б.А.Турганова. - М.: Худож. лит., 1975. - 254 с.: іл.; 1 л. портр.
  • Народження республіки: (Ескіз поеми) // Поезія. - 1983. - Вип. 2. - С.141-146.

  ПРО В.П.БОБИНСЬКОГО

  • Неборак В.В. Василь Бобинський (1898-1938) // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн.1: (1910-1930-ті рр.): Навч. посібник: / За ред. В.Г.Дончика. - К., 1993. - С. 279-287.
  • Орлик П. Поета відкрито заново // Літ. Україна. - 1986. - 20 листоп.
  • Крижанівський С. Інтелігент нової формації // Вітчизна. - 1987. - № 10. - С. 174-175.
  • Дубина М. Василь Бобинський // Літ. Україна. - 1990. - 26 квіт. - С.6.
  • Дубина М. Невідомий Василь Бобинський // Книжник. - 1990. - № 5. - С.18-23.
  • Братунь Р. Лицар поезії; Лицар революції // Жовтень. - 1988. - № 1 - С.112-153.
  • Дубина М. М. Проза Василя Бобинськово // Вісн. Київ. ун-ту. Літературознавство. Мовознавство. - 1990. - Вип. 32. - С.19-25.
  • Кочур Г. Змарнована можливість // Прапор. - 1988. - № 3. - С.169-178.
  • Родько М. Популяризатор радянськой літератури // Літ. Україна. - 1973. - 16 берез.
  • Олексюк О.Г. В.Бобинський про молоду українську радянську літературу // Укр. літературознавство: Міжвід. респ. зб. - 1968. - Вип. 4. - С.33-34.
  • Попов В.К. Поема Олександра Блока "Дванадцять" у перекладі Василя Бобинського // Укр. літературознавство: Міжвід. респ. зб. - Вип. 4. - 1968. - С.27-32.
  • Трофимчук С. Поетичний пам"ятник Каменяреві: ( Про поему В.Бобинського "Смерть Франка") // Жовтень. - 1967. - № 3. - С.121-125.
  • Чоповський В. У боротьбі за волю // Журналіст України. - 1991. - № 8. - С.9.
  • Мазуркевич А. Не умрет его слово крылатое... // Радуга. - 1991. - № 10. - С.129-131.
  • Лозинський Г. Василь Бобинський - російською... // Друг читача. - 1975. - 4 груд.
  • Василь Бобинський: (Бібліогр. показчик) / М-во культури УРСР. Львів. держ. наук. б-ка; Складач: О.П.Кущ. - Львів: Б.в., - 1963. - 24 с.
  • Погребенник Ф. Василь Бобинський // З порога смерті...: Письменники України - жертви сталінських репресій / Упоряд. О.Г.Мусієнко - К., 1991. - Вип. 1. - С. 65-67.
  • Бобинський Василь Петрович ( 11.ІІІ 1898- 2.І 1938) // Українська літературна енциклопедія. У 5 т. / Редкол.: Дзеверін І.О. (відп. ред.) та ін. - К., 1988. - Т.1. - С. 199.
  • Бобинський Василь ( 11.3 1898- 2.1 1938) // Азбуковник: Енциклопедія української літератури / За ред. Б.Романенчука. - Філадельфія; К., 1969. - Т.1. - С. 374-377.
  • Бобинський Василь Петрович ( 11.ІІІ.1898- 2.І.1938) // Український радянський енциклопедичний словник: У 3 т. / Редкол.: Бабичев Ф.С. (голов. ред.) та ін. - К., 1986. - Т.1. - С. 188.

  І Л Ю С Т Р А Ц І Я

  • [В.Бобинський: Портр., ряд. ін. фот.] // Бобинський В. Гість із ночі. Поезія. Проза. Публіцистика. Літ. критика. Пер. / Упоряд., підгот. текстів, передм. та приміт. М.І.Дубини. - К., 1990. - Фронт., - С. 416-417.
  • В.Бобинський: [Фот.] // З порога смерті...: Письменники України - жертви сталінських репресій / Упоряд. О.Г.Мусієнко. - К., 1991. - Вип. 1. - С. 65.
  Сокальська центральна районна бібліотека ім. В.Бобинського