на головну

центральна районна бібліотека

 • Нові надходження
 • Віртуальні виставки
 • Бібліотекарю
 • Акція "Книга - в подарунок бібліотеці"
 • Видатні постаті Сокальщини
 • Василь Бобинський

  бібліотека для дітей

  інтернет центр

  Пункт доступу громадян до інформації;

  творчість наших читачів

  корисні лінки

  наш край

  контакти

  архіви

  книга гостей


  багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку

  www.sokal.lviv.ua Сокаль і Сокальщина

   

   

  Google

   

  RAM counter  Наш край

  С Т А Т У Т


  СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ
  БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

  І.І. Сокальська районна централізована бібліотечна система (надалі іменується – РЦБС) є культурно-просвітницькою та інформаційною установою, яка має своїм завданням бібліотечно-інформаційне обслуговування населення, що проживає на території Сокальського районну.

  І.2. РЦБС організовує свою діяльність на засадах загальнодоступності і рівних можливостей для всіх груп населення в одержанні бібліотечних послуг.

  І.3. РЦБС є організаційною ланкою, яка координує діяльність бібліотек різних типів і видів, забезпечує раціональне використання бібліотечних ресурсів районну.

  І.4. Діяльність РЦБС здійснюється відповідно до основ законодавства України про культуру, Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та інших законів України.

  І.5. РЦБС належить до Представництва Фонду державного майна України у Сокальському районі.

  І.6. РЦБС підвідомча Міністерству культури України, безпосередньо підпорядковується відділу культури Сокальської районної держадміністрації, а в майнових питаннях – Представництву Фонду державного майна України у Сокальському районі.

  І.7. До складу РЦБС входять :

  центральна районна бібліотека

  районна дитяча бібліотека

  бібліотеки – філіали.

  І.8. З моменту державної реєстрації центральна районна бібліотека є керівним органом РЦБС, користується право першого підпису на банківських документах, має печатку і штамп.

  Адреса центральної районної бібліотеки :

  Україна, Львівська область, м.Сокаль, пл.Січових стрільців, І

  2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. РЦБС здійснює свою діяльність за такими основними напрямками :

  комплектування, зберігання та користування бібліотечних фондів з метою сприяння соціально-економічному та інтелектуальному розвитку району, національному та духовному відродженню;

  надання читачам всіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям)гарантованого мінімуму бібліотечних умов для використання будь-яких частин бібліотечного фонду. Забезпечення свободи вибору творів друку та інших документів у поєднанні з цілеспрямованим формуванням читацьких потреб,

  забезпечення розвитку бібліотечної діяльності в районі, координація роботи бібліотек різних типів і видів з метою оптимального використання бібліотечних ресурсів регіону.

  2.2. Організовує диференційоване обслуговування читачів з урахуванням їх вікових особливостей, освітнього рівня, професійно - виробничих, культурних та пізнавальних потреб.

  2.3. Задовольняє інформаційні потреби про твори друку, забезпечує інформацію з питань культури і мистецтва.

  2.4. Проводить масову роботу, створює для читачів об’єднання і клуби за інтересами.

  2.5. В координації з іншими бібліотеками формує бібліотечний фонд універсального профілю, розрахований на задоволення всебічних запитів читачів.

  Бібліотечний фонд РЦБС включає наукові, політичні, виробничі, навчальні, літературно-художні та інші твори друку, необхідні для задоволення запитів всіх груп населення яке мешкає на території району.

  2.6. Комплектування і бібліотечна обробка творів друку та інших документів, яке здійснюється центральною районною бібліотекою, забезпечує своєчасне поповнення бібліотечних фондів всіх структурних підрозділів РЦБС та рівномірну книгозабезпеченість всього населення району.

  2.7. Створює обмінний бібліотечний фонд. Організовує між бібліотеками РЦБС та інших відомств обмін і перерозподіл невикористаних читачами творів друку.

  2.8. Надає всім читачам можливість вибору і одержання творів друку із єдиного фонду через центральну районну бібліотеку або будь-яку зручну для них бібліотеку – філіал шляхом внутрішньо системного книгообміну.

  2.9. Центральна районна бібліотека як організаційно-методичний центр бібліотек району :

  вивчає і аналізує стан бібліотечної діяльності в районі;

  розробляє і подає відділу культури пропозиції по удосконаленню системи бібліотечно-інформаційною обслуговування населення району, раціонального розміщення бібліотечної мережі;

  надає методичну і практичну допомогу бібліотекам;

  допомагає удосконаленню методів і форм роботи з читачами, використанню творів друку, виявляє і розповсюджує кращий досвід бібліотечної роботи.

  3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

  3.1. РЦБС має право :

  господарської, виробничої, правової самостійності у формуванні та використанні бібліотечних ресурсів;

  визначити структуру і штат, програми, конкретні напрямки та форми діяльності у відповідності до завдань, функцій, закріплених у Статуті;

  надавати додаткові платні послуги користувачам;

  продавати через торговельну мережу або самостійно дублетні, непрофільні, не використовувані читачами видань, які залишилися після перерозподілу через систему книгообміну;

  встановлювати розмір відшкодувань з користувачів за втрачені або пошкоджені твори друку та інші бібліотечні документи у відповідності їх ринковою або відновлюваною вартістю;-

  встановлювати безпосередні зв’язки з українською діаспорою з метою поповнення бібліотечних фондів творами друку, які видаються за межами України.

  3.2. Обов’язки РЦБС.

  РЦБС зобов’язана:

  забезпечити збирання, збереження і загальнодоступність творів друку та інших документів для суспільного користування;

  гарантувати права читачів на безпосереднє користування

  Сокальська центральна районна бібліотека ім. В.Бобинського